De belastingAANSLAG is een waargebeurd verhaal, een voorbeeld van de werkelijkheid die de fictie overtreft. Die werkelijkheid strekt zich uit naar ons allemaal. Want ziet u, de antagonist in dit verhaal is niet enkel Jo's overheid. Het is onze overheid. Lees hier alvast een fragment.

U kan hier documenten bekijken die klaarheid brengen of twijfel wegnemen, al naargelang waar u behoefte aan hebt. Alvast een boeiend bezoek gewenst!