Maandag 20 december 2021

Zitting verdaagd naar . . . september

Zoals we jullie al vertelden hoefden Johan en Monique niet aanwezig te zijn op 20 december. Ze moeten evenmin aanwezig zijn op de volgende zitting (ergens na nieuwjaar), want de rechter oordeelde dat het dossier van de fiscus niet compleet is en dus werd de vertegenwoordiger huiswaarts gestuurd met de opdracht om eindelijk eens zijn huiswerk te maken. En de definitieve pleitdatum dan? Die werd niet met het vooropgestelde half jaar uitgesteld, maar ineens verdaagd naar september '22.

Voor wie zijn reukzin nog heeft ruikt dit sterk naar een jaar. Als ik mij dan in de plaats stel van Johan en Monique voel ik mij kwaad, gefrustreerd en verdrietig. Gelukkig hebben fiscus noch justitie last van empathie. 

 

 

Keer regelmatig terug om een kijkje te nemen, we houden je hier op de hoogte van de nieuwe pleitdatum en eventuele andere ontwikkelingen. Dank voor je belangstelling en voor je steun.

 


Vrijdag 17 december 2021

Het boek in de plenaire vergadering

Bert Anciaux gebruikte het verhaal van Johan en Monique als voorbeeld in een pleidooi voor een andere cultuur bij de overheidsdiensten, een culltuur waar de burger niet als 'vijand' wordt beschouwd. De senator noemt ook het boek, je vindt het stukje ongeveer vanaf 1h18.

 


Vrijdag 25 oktober 2021

Zitting verdaagd naar 20 december

De spanning was te snijden in de rechtszaal. Dat was ze trouwens al eerder, thuis bij Johan. Dat mag u vreemd in de oren klinken, nu hij en Monique als overwinnaars uit de strijd zijn gekomen, maar deze zaak blijft een donkere wolk in hun leven en zolang er geen definitief einde aan is gekomen zal ze op hen blijven wegen, zwaar en pijnlijk. Dat definitief einde is trouwens nog niet in zicht.

De rechter vroeg naar een overzicht van de gemaakte kosten als gevolg van de foute heffing en hij had ook nog een en ander nodig van de tegenpartij. Toen bleek dat de lijsten niet voorhanden waren werd de zitting meteen verdaagd naar 20 december.

 

Toen de voorzitter zich liet ontvallen dat 'de heffing niet kan hebben plaatsgevonden daar ze werd aangevochten' zag ik vanuit mijn bank Johan rood aanlopen. Hij stak zijn hand op en kreeg het woord van de voorzitter. Kalm maar strijdvaardig maakte hij duidelijk dat hij zijn huis en geld was kwijtgeraakt, wat er toch op wees dat er wel degelijk een heffing was geweest. Zelf stelde ik me de vraag waarom de fiscus het geld zou hebben terugbetaald indien ze het nooit hadden afgenomen. Johans tussenkomst liet de voorzitter niet onverschillig en voor het eerst nam hij de term 'morele schadevergoeding' in de mond. 'Dat is een goed teken,' drukte meester Maus ons later op het hart. 'Het betekent dat hij ontvankelijk is voor onze argumenten.'

 

Maar de teleurstelling was groot. Hoe kan het dat een geoefend apparaat als ons gerecht niet al lang op voorhand op de juiste manier communiceert om dergelijke uitstellen te voorkomen? Meester Maus nam alle tijd om uitleg te verschaffen en om zijn cliënten moed in te spreken. Op 20 december zal de zitting slechts een kwartiertje duren en moeten Johan en Monique niet aanwezig zijn. Dat komt omdat de pleidooien pas over een half jaar worden gepland, wat de calvarie meteen op de startlijn plaatst van een nieuwe marathon. En net als in een loopwedstrijd heb je geen enkele garantie op de winst.

 

 


Vrijdag 24 september 2021

pleitdatum bekend

Michel Maus pleit in deze nieuwe rechtszaak voor een schadevergoeding als compensatie voor de verwoeste jaren van het gezin. Als die inderdaad wordt toegekend door de rechter is dat een precedent, het gebeurt (haast) nooit dat de fiscus veroordeeld wordt tot het betalen van een schadeloosstelling. Een vonnis in het voordeel van de fiscus zou in deze zaak behoorlijk frappant zijn, maar de rechter beslist.

 

De zitting vindt plaats op 25 oktober, om 14u30 in Luik, Place Saint Lambert 16 - 4000 Liège.

Wil je aanwezig zijn? Dat kan, je bent ook zeer welkom. De coronamaatregelen in de rechtszaal en de gangen van het justitiepaleis kan je nalezen in de Ordonnance Corona 9.


Vrijdag 26 februari 2021

Beschamend

Ondertussen kreeg Johan de conclusies van de fiscus. Het is bijna beschamend om vast te stellen dat de gebruikte argumenten om hem van nalatigheid te beschuldigen stuk voor stuk met gemak kunnen weerlegd worden. U kan hier het document met de weerleggingen downloaden.

Er is echter nog meer nieuws. Johan had eerder deze week een onderhoud met zijn raadsman Michel Maus. De twee kwamen overeen de strijd verder te zetten. Michel Maus vroeg en kreeg uitstel voor het indienen van nieuwe conclusies. Dit verplaatst ook de datum van de zitting, die is nog niet bekend maar we kijken waarschijnlijk naar september.

Johan krijgt door de capitulatie van de fiscus zijn volledige geloofwaardigheid terug. Niet langer is hij iemand die zijn onschuld uitschreeuwt, hij is helemaal in eer hersteld en is voortaan onschuldig. Dat is een heel andere positie, vooral voor wat betreft de draagkracht van zijn stem in de media.

Bedenk tenslotte nog dit: na tien - eigenlijk elf - jaren van onrecht is het gezin nog samen en relatief gezond. Johan heeft een encyclopedische kennis van het dossier en het verhaal van het gezin werd opgetekend in een boek. Dat maakt deze casus uniek. Het is onwaarschijnlijk dat er ooit eerder een zo krachtige kroniek beschikbaar was om het wangedrag van een overheidsdienst aan de kaak te stellen. We zullen niet nalaten dit nieuwe momentum te gebruiken.

Wordt vervolgd...


Dinsdag 16 februari 2021

Schaak, maar nog geen mat

Gisteravond bereikte Johan het nieuws dat in de laatste conclusies voorafgaand aan de zitting op 15 maart de fiscus afziet van verweer en bevestigt dat de aanslag van elf jaar geleden ongegrond was. Ze trekken de lont eruit, gooien de handdoek in de ring. En dan denk je:

 

Champagne!

 

Maar...

 

De fiscus zegt eveneens dat er van een schadeloosstelling geen sprake kan zijn omdat Johan 'nalatig' is geweest, met andere woorden hij zou zelf schuld hebben aan het aanslepen en niet rechtzetten van de foutieve aanslag... (lees binnenkort hier de weerlegging daarvan) 

 

Daarmee slaan zij twee vliegen in een klap, want ze voorkomen de pleidooien en dus het leeggieten van hun beerput en ze wijzen een schadevergoeding van de hand. Drie vliegen eigenlijk, want ze hebben dit zo leep getimed dat de beste advocaat van het land met lege geweren staat. Het waren nl de laatste conclusies, en dat betekent dat Michel Maus met betrekking tot deze onverwachte zet geen stappen meer kan ondernemen, tenzij hij de administratie kan bewegen tot uitstel en extra conclusies of... met een welwillende rechter te maken heeft.

 

Johan heeft dus gewonnen, dat klopt, en dat is fantastisch. Maar de mensen die hem en zijn gezin tien jaar van hun leven, hun dromen en hun geluk hebben afgenomen, dreigen daar ongestraft mee weg te komen. Indien het inderdaad deze weg gaat is dat tevens het bewijs dat Financiën en Justitie het niet nodig achten enige verantwoordelijkheid op te nemen voor gemaakte fouten tegenover de burger. Met andere woorden, in Nederland valt de regering erover maar in België is knevelarij perfect legaal.

 

Wordt vervolgd...

 


Knevelarij

is een ambtsmisdrijf of ambtenarenmisdrijf, bestaande uit het afpersen van geld, belastingen, interesten, door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als openbaar ambtenaar, wetende dat ze niet verschuldigd zijn.