· 

Het PV - project

23 mei 2008

Zowel boekhouder J.V. als de BTW ambtenaar boden zich aan op het adres waar de maatschappelijke zetel van APM&ed was gevestigd. J.D., de oude zaakvoerder, woonde inmiddels in Frankrijk omdat de Belgische wetgeving en reglementering de bouw van een vliegtuigprototype uitgerust met een experimentele motor zo goed als onmogelijk maakt.

 

Beide bezoekers werden ontvangen in de huiskamer en kregen een kopje koffie, tot daar ging de betrokkenheid van de mensen die niks meer met de zaak te maken hadden. Ondertussen, twaalfeneenhalf jaar later en na talloze keren uitspitten van het dossier, kunnen we ontegensprekelijk vaststellen dat in de ogen van de btw-ambtenaar een normale, routineuze controle is uitgevoerd. Op die bewuste dag gaat ze weer weg met de overtuiging dat er sinds de oprichting van de vennootschap niets wezenlijks veranderd is. Geen aantekening, geen document, geen getuige… niets wijst erop dat ze benul heeft van wie, wat, waar en hoe.

 

Dat wordt heel duidelijk als je het document leest dat op 17 maart 2009 van de dienst btw (Ciney) naar de dienst inkomstenbelasting (Ciney) is gestuurd met de opdracht een monsterbelasting te heffen bij de huidige zaakvoerder.

 

Dit zal ook blijken uit het PV dat inspecteur C.B. op 11 juni 2009 ‘ter goedkeuring’ opstuurt naar de regionale directie Brussel. Niets in dat document wijst op bedenkingen of twijfel wat de zaakvoerder betreft. Ik wijs even op het tijdstip: er zit meer dan een jaar tussen het opstellen van het PV en de effectieve controle. Vijf minuten onderzoek volstonden nochtans om de fout aan het licht te brengen. Let ook op de suggestieve vermelding van de domicilieverplaatsing naar Frankrijk.

 

Wat moet ik denken van een PV dat 'ter goedkeuring' naar een regionaal directeur wordt gezonden. Ik had het idee dat een PV, gezien het bewijskrachtige karakter, een rigide en waarheidsgetrouw verslag dient te zijn, geen open ‘project’. Het PV dat uiteindelijk aan de rechter wordt gepresenteerd is op cruciale punten gewijzigd. De wijzigingen verdoezelen de gemaakte fouten en zijn aangebracht op aangeven van de regionaal directeur. Is dat gebruikelijk? Is het überhaubt wel wettelijk?

Jo

 

Bijlagen:

20201020_20090317_BTW-Personenbelasting.pdf

20201020_20090511_Project van PV van CB naar BXL2_pagina1.pdf

20201020_20090511_Project van PV van CB naar BXL2_pagina2.pdf

20201020_20090511_Project van PV van CB naar BXL2_pagina3.pdf

20201020_20090511_Project van PV van CB naar BXL2_pagina4.pdf

Download
Brief van de btw aan de dienst inkomstenbelasting
De inspecteur deelt haar bevindingen mee aan de dienst inkomstenbelasting.
20201020_20090317_BTW-Personenbelasting.
Adobe Acrobat document 320.0 KB
Download
PV - pagina 1
20201020_20090511_Project van PV van CB
Adobe Acrobat document 501.6 KB
Download
PV - pagina 2
20201020_20090511_Project van PV van CB
Adobe Acrobat document 834.1 KB
Download
PV - Pagina 3
20201020_20090511_Project van PV van CB
Adobe Acrobat document 944.0 KB
Download
PV - pagina 4
20201020_20090511_Project van PV van CB
Adobe Acrobat document 861.4 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0